OSTATNIA KONFERENCJA! Zapraszamy na III konferencję: Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych.

  Serdecznie zapraszamy na III Konferencję! 

 

Interdyscyplinarne Kształcenie w Przedmiotach Przyrodniczych i Ścisłych

 

konferencja edukacyjna – 28 lutego 2018

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

ul. Kopcińskiego 29, 90 – 142 Łódź

 

Celem konferencji będzie przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu, program obejmuje następującą tematykę:

  • nauczanie metodą projektową,
  • aktywizacja uczniów i wykorzystanie narzędzi ICT,
  • metodyka wprowadzenia treści z pogranicza wielu przedmiotów na zajęciach lekcyjnych.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych do udział w konferencji, na której zaprezentujemy rezultaty międzynarodowej współpracy.

Integralną częścią konferencji będą warsztaty z twórcami najciekawszych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych łączących treści z przedmiotów takich jak fizyka, geografia, geologia i biologia. Każdy uczestnik podczas rejestracji proszony jest o wybranie dwóch tematów warsztatów, w których będzie uczestniczyć. 

Organizatorzy zapewniają również zestaw opracowanych przez ekspertów materiałów edukacyjnych (gotowe do zastosowania na lekcjach autorskie projekty edukacyjne) oraz gadgety promocyjne.

Rejestracja na konferencję trwa do 21 lutego wyłącznie poprzez formularz internetowy, dostępny na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/50688

Każdy uczestnik podczas rejestracji proszony jest o wybranie dwóch tematów warsztatów, w których będzie uczestniczyć. 


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
satproject@hotmail.com 
Aktualności dotyczące konferencji będą umieszczane również na profilu: facebook.com/projektSAT

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


HARMONOGRAM KONFERENCJI