Konferencje i warsztaty

 

Celem wydarzeń upowszechniających było przedstawienie aktualnych trendów w nauczaniu oraz uzyskanych rezultatów:

  • interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych,
  • innowacyjnych programów nauczania,
  • dobrych praktyk nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. 

 Integralną częścią konferencji były warsztaty z twórcami najciekawszych projektów edukacyjnych łączących treści z przedmiotów takich jak fizyka, geografia, geologia i biologia.

Zapraszamy do zapoznania się z programami wydarzeń oraz materiałami pokonferencyjnymi na podstronach.