Rezultat O1

Analiza stanu obecnego i potrzeb w nauczaniu fizyki w polskich, francuskich i brytyjskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.