Ambasadorzy

ZOSTAŃ AMBASADOREM!

 

Kim są Ambasadorzy projektu SAT?

To nauczyciele i edukatorzy przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, którzy dobrze znają założenia pracy metodą projektową oraz interdyscyplinarnego nauczania ww przedmiotów.

Czym powinien cechować się Ambasador?

Osoba taka powinna być chętna do działania, zaangażowana, mieć możliwość dotarcia, do jak największej liczby nauczycieli. Ważne jest by umiała budować relacje i umiała je podtrzymywać. Kreatywność, przebojowość i zdolności perswazyjne także mogą być bardzo pomocne.

Planujemy, iż w każdym województwie będzie co najmniej dwóch ambasadorów, którzy pomogą w upowszechnianiu rezultatów projektu. Wszystkich ambasadorów wyposażymy w materiały edukacyjne w wersji elektronicznej. Z każdym z ambasadorów zostanie również przeprowadzona rozmowa przez kierownika projektu przy pomocy komunikatora internetowego np skype oraz otrzyma film instruktażowy, który będzie można wykorzystać podczas spotkań z nauczycielami np podczas konferencji, lekcji demonstracyjnej itp.

Jakie działania będą podejmować Ambasadorzy?
 • przeprowadzenie co najmniej 1 lekcji demonstracyjnej (na podstawie projektów edukacyjnych stworzonych w ramach projektu) dla nauczycieli w mieście/regionie etc,
 • organizacja co najmniej 1 – 2 spotkań upowszechniających rezultaty projektu z innymi nauczycielami z regionu.
 • zrealizowanie przynajmniej 1 projektu edukacyjnego na zajęciach ze swoimi uczniami,
 • umieszczenie banera projektu SAT na stronie szkoły,
 • zapraszanie na profil FB projektu SAT nauczycieli/edukatorów – informowanie o możliwości wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych województw,
 • wspieranie promocji rezultatów projektu,
 • poszerzanie grona odbiorców,
 • budowanie pożądanego wizerunku już zrealizowanych działań i nowych działań.
UWAGA ! Wszystkie działania ambasadorów muszą być dokumentowane. Ponadto ambasador powinien także prowadzić dokumentację fotograficzną zajęć i lekcji demonstracyjnych a także udostępnić ją CBK PAN.  

 

Co oferujemy w zamian?
 • zaświadczenia/certyfikaty poświadczające współpracę – możliwość indywidualnego dopasowania,
 • zaproszenie na wydarzenia, w tym wykłady ekspertów, odbywające się w CBK PAN,
 • podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy CBK PAN a szkołą ambasadora umożliwiającą eksponowanie logo CBK jako instytucji, z którą szkoła współpracuje,
 • film instruktażowy