O projekcie

Project SAT – „Od śrubki do satelity” – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w szkołach, powstał dzięki inicjatywie Centrum Badań Kosmicznych PAN, we współpracy z Cite de l’espace oraz National Space Center i stanowi odpowiedź na aktualne problemy dotyczące nauczania fizyki w polskich szkołach oraz szkołach publicznych we Francji i Zjednoczonym Królestwie.

Celem projektu jest:

  • poznanie dobrych praktyk w nauczaniu fizyki w szkołach, w krajach partnerskich,
  • stworzenie nauczycielom dogodnych warunków do wymiany doświadczeń,
  • przygotowanie innowacyjnego programu nauczania fizyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wykorzystujących metodę projektową pracy z młodzieżą,
  • opracowanie przykładowych projektów edukacyjnych łączących poszczególne tematy z podstawy programowej,
  • przygotowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem elementów aktywizujących pracę uczniów: tablic interaktywnych, wolnego oprogramowania oraz doświadczeń,
  • przygotowanie katalogu dobrych praktyk w nauczaniu fizyki dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych we Francji i Wielkiej Brytanii,
  • podniesienie poziomu i efektywności nauczania fizyki,
  • zainteresowanie nauczycieli wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu,
  • włączenie kontekstu kosmicznego do lekcji fizyki.

Jednym z najważniejszych rezultatów tego projektu będzie przeszkolenie dużej ilości nauczycieli fizyki oraz przekazanie gotowych narzędzi do prowadzenia atrakcyjnych, łączących różne zagadnienia lekcji. Planowane są 2 konferencje połączone z warsztatami dla nauczycieli, na których będzie możliwość zdobycia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Nauczaniu Interdyscyplinarnym Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych.

Działania realizowane w ramach projektu dokonają istotnej zmiany w całym systemie nauczania fizyki. Szkoły, w których realizowany będzie program powinny zobaczyć pozytywne wyniki już po pierwszym roku od jego wprowadzenia w analizie ocen uczniów. Największym, choć pośrednim beneficjentem projektu będą uczniowie. Zmiana sposobu nauczania powinna znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w zwiększeniu ich zainteresowania fizyką, ale także większym zrozumieniem procesów fizycznych.